Jalutuskäik Tornimäele

Võtsin teisipäeval ette jalutuskäigu TornimäeleTornimäel. Modifitseerisin selle tarvis veidike arsenali –  alumiiniumist lainepeegeldi küljest monteerisin kitsa suunadiagrammiga yagi-antenni lahti ning kinnitasin käepideme külge lisakronsteini, et toetada 6dBi võimendusega ringpolarisatsioonantenni koos signaalivõimendiga. Tulemus jäi silmatorkav – tänaval kõndides oli vastutulijate huvi kahtlustäratava seadeldise vastu ilmne. Modifikatsiooni eesmärgiks oli küll pigem kasutusotstarbe muutmine. Uus lahendus on ringi liikudes oluliselt käepärasem ning laiema suunakarakteristikuga – võimaldab korraga “näha” rohkem raadiovõrke.

Alustasin ringkäiku Toompealt, kus vaateplatvormilt õnnestus soojenduseks püüda 32 raadiovõrgu BSSID’d. Nendest 4 olid avatud, ülejäänud kasutasid WPA või WPA2 krüpteeringut. Viimaste seas leidus ka 2 ThomsonXXXXXX SSID’ga ruuterit, mille vaikimisi krüpteeriguvõtmed on leitavad internetist.

Tornimäele jõudes liikusin mööda Rävala puiesteed SEB peahoone eest mööda, edasi tegin ringi ümber Tornimäe äri- ja elamuhoonete.

Antenni ette jäi seekord 155 erineva BSSIDga võrku, millest 38 olid avatud, 111 juhul oli kasutusel WPA või WPA2 krüpteering, ning 6 võrgu turvalisuse peaks tagama WEP.  Vaikimisi SSID, mille järgi turvaparooli leida, esines kümnel ruuteril. Pelgalt võrgunime järgi oli seadmetest identifitseeritavad 4 printerit, 2 nutiseadet, üks 4G-pääsupunkt. BSSID ehk MAC aadressi järgi saab teada kõikide avastatud võruseadmete tootjad. Selle info kaudu võib leida erinevate toodete mudelispetsiifilised turvariskid.

Olgu lisatud, et paksud pakettklaasid, mis katavad Tornimäe hoonete seinu-aknaid varjestavad 2,4GHz raadiosignaali massiivselt. Liikusin maapinnal, seega kõrgemate korruste võrgud minu antenni kuuldekaugusesse ilmselt ei ulatunud.

ToompealVeebruari-märtsikuus läbi viidud uuringu käigus sai kaardistatud veidi üle 18 000 raadiovõrgu. Uurings kasutati liikumiseks enamjaolt sõiduautot mille katusel 9dBi ringpolarisatsioonantenn, osa vanalinnast kõndisin läbi jalgsi. Tornimäe piirkond oli samuti eelnevalt läbi sõidetud.

Tänasel jalutuskäigul Tornimäelt avastatud 155’st võrgust vaid 40! oli eelmise uuringu käigus kaardistatud. Fotodel nähtav seireseade annab arvestatava eelise – juba varasemalt läbi skaneeritud piirkonnas lisandus 5-6 hoone peale kokku  115 uut raadiovõrku. Selline tulemus lubab aimata, et põnevam on alles ees..

 

Raadiokohtvõrkude turvalisusest

Kuidas veenduda võrgukonfiguratsiooni turvalisuses?

Kindlaim meetod on läbi viia võrguturbeaudit, mille käigus teostab auditeerija tellijaga kooskõlastatult võrguseadmete ründeteste. Läbi viidavat auditit protokollitakse. Teenusega kaasnevalt esitatakse kliendile auditeerimisraport, kus on välja toodud võrguanalüüsi tulemused, avastatud turvariskid, nende maandamiseks võrgukonfiguratsioonis vajalikud muudatused ning soovitused edaspidiste turvariskide tekkimise vältimiseks.

Mida peaks ette võtma raadiovõrgu turvataseme tõstmiseks?

Esmase abinõuna raadiovõrgu distantsründe ennetamisel tuleks vähendada ruuterite ebaotstarbekat leviulatust. Selleks peab wifi-ruuter võimaldama saatevõimsuse seadistamist. Mitmete riistvaratootjate seadmetel puudub selline võimalus. Sel puhul tuleks vahetada ruuteri tarkvara mõne vabalt allalaetava, ruuteri riistvaraga kokkusobiva distributsiooni vastu, mis nõutud funktsionaalsust võimaldab. Saatevõimsuse muutmisvõimaluseta wifi-ruuteri kasutamine tuleb turvalisust taotlevas raadiovõrgulahenduses välistada. Kui ruuteri riistvara ei võimalda ka tarvarauuenduse abil saatevõimsust madalamaks muuta, tuleks seade ümber vahetada.
Ebaotstarbekaks nimetan raadiosignaali, mille kiirgusvõimsus…

Loe tervikteksti raadiovõrguseadmete turvalisusest edasi Wifi-seire rubriigist.

Austerserviku mütseel tüüblitel

Austerserviku mütseeliga nakatatud tüüblid inkubaatoris koloniseerumas

Kasvatustehnika täieneb jätkuvalt. Leidsin tüüblite valmistamiseks plastkoti asemel parema lahenduse – taaskasutatav klaastaara. Fotol kujutatud purkidesse mahub 30, 60 või 90 tüüblit vastavalt siis kahe, nelja või kuue puupaku nakatamiseks. Esimesed katsepartiid on inkubaatoris koloniseerumas.

Purkide kaasi ei tohi hermeetiliselt sulgeda, see lämmataks mütseeli. Pooled katsepartiis inokuleeritud purgid on valmistatud ilma gaasivahetusfiltrita, seega on kontaminatsioonirisk nende puhul kõrgem. Värskelt kasvualuselt üle kantud elujõuline mütseel on kontaminatsioonile siiski üpris vastupidav.

Tüübleid on klaaspurkides 120 minuti vältel ülerõhu all steriliseeritud, mütseel on tüüblitele kantud mahekasvatatud rukkiteradelt. Foto pildistati 57h peale inokulatsiooni.

Täiendus 04.04

Austerserviku mütseeliga koloniseerunud tüüblipurgid


Tüüblipurgid on ~5 ööpäevaga inkubaatoris koloniseerunud. Siiani ei ole üheski purgis ilmnenud märke kontaminatsioonist. Tüüblite mütseeliga läbi kasvamine võtab veel veidi aega.

Soovid fotot restaureerida?

Leidsin pööningult vana foto, mida soovin restaureerida. Kuidas edasi toimida?

Fotot hoia servadestHoia fotot ettevaatlikult, et vältida fotoemulsiooni kahjustamist. Fotosid, k.a. kaasaegseid paberfotosid hoitakse alati servadest. Kunagi ei tohiks foto pealispinda sõrmedega puudutada. Sõrmejäljed tulevad nähtavale aastate pärast, kui nahapinnalt fotoemulsioonile kleepunud happeline rasukiht on sööbinud fotopaberi pealispinda. “Lisaväärtusena” tekib seeläbi soodne pinnas, kuhu saavad kergemini kinnituda ning arenema hakata hallitusseente eosed.

Loe tervikteksti digitaalse restaureerimise rubriigist.