Seenekasvatus

Alkeemialabori e-poest on võimalik tellida Austerserviku (Pleurotus ostreatus), Kuningserviku (Pleurotus eryngii), Shiitake (Lentinula edodes), Reishi e. Lakkvaabiku (Ganoderma lucidum) ning bioluminestseeruva Kirbe panelli (Panellus stipticus) mütseeli tüüblitel või mahekasvatatud rukkiteradel.

 

Austerservik (Pleurotus ostreatus)

  • kiire kasvuga tüvi
  • hea saagikus Austerserviku mütseel mahekasvatatud rukkiteradel
  • kõrgekvaliteedilised viljakehad

Seene viljakehade värvus varieerub sinakashallist (kasvutemperatuur alla 15°C) pruunikashallini. Kübarad on paksud, 7-10cm läbimõõduga, lühikese jalaga, maitsekad ja heade säilivusomadustega.

Välistingimustes kasvatatakse lehtpuupakul. Siseruumis sobib kasvusubstraadina kasutada lehtpuupuidu (hakkepuit, laast) ja põhu segu. Inkubatsiooniperioodi kestvus:19-22 päeva. Kasvutemperatuur 10-17°C. Kasvulaineid 2-3, vahemikuga 1-2 nädalat.  Terve kasvuperioodi pikkus kokku ~3 kuud. Inokuleerimine: segada kasvusubstraadi sekka ±2%.

Lae alla tabel kasvatusparameetritega (PDF)

Edasi e-poodi

Kuningservik (Pleurotus eryngii)

  • kiire kasvusubstraadi koloniseerumine ning viljumine
  • saagirohke tüvi kvaliteetsete viljakehadega

Paksu lihava jalaga servikutüvi. Kübar hallikaspruun, sageli muhklik 7-10cm läbimõõduga. Tugeva tekstuuri ja hõrgu aroomiga, heade säilivusomadustega. Inkubeerimine temperatuuril 23-25°C. Viljumistemperatuur: 12-15°C, rh 95-97%. Optimaalsetes kasvutingimustes viljub 2 lainena ca. 7-14 päevaste vahedega.

Lae alla tabel kasvatusparameetritega (PDF)

Edasi e-poodi

Shiitake (Lentinula edodes)

  • kiire kasvusubstraadi koloniseerumine
  • kõrge saagikus

Shiitake e. L. edodes on kõrgelt hinnatud tema ravitoime tõttu. Shiitaket on teadaolevalt kultiveeritud juba üle tuhande aasta. Seene viljakehast isoleeritud polüsahhariid lentinan on kasutusel mitmete vähktõvevormide ravis ja profülaktikas.
Shiitake mütseel mahekasvatatud rukkiteradelSeenetüvi on võimeline viljuma ilma mitu kuud kestva järelküpsemisfaasita (ripening phase). Esimese kahe kasvulaine saak on rikkalik, seenekübara värvus on heledam, pealispind veidi soomuseline. Seenekübarad 6-8cm läbimõõduga. Madalamal kasvutemperatuuril ja alates kolmandast kasvulainest värvuvad kübarad kastanpruuniks ning kasvavad suuremaks. Puidul kasvatades arenevad kõrgekvaliteedilised „donko“ viljakehad.

Välistingimustes kasvatatakse lehtpuupakul. Siseruumis kasvusubstraadiks lehpuulaast/hakkepuit 80%, teravili 10%, kliid 10%. Inkubatsiooniperioodi kestvus 12-15 päeva, järelküpsemisfaas 100 päeva. Kasvutemperatuur 16-18°C. Kasvulaineid 3-5, vahemikuga 10-12 päeva. Inokuleerimine: segada kasvusubstraadi sekka ±2%.

Lae alla tabel kasvatusparameetritega (PDF)

Edasi e-poodi

Reishi e. lakkvaabik (Ganoderma lucidum)

  • Reishi mütseel tüüblitelAtraktiivse välimusega viljakeha
  • hulgaliselt meditsiinilisi omadusi

Tema laialdaste raviomaduste tõttu on Reishit peetud kõige hinnalisemaks meditsiiniliseks seeneks. Juba ammusest ajast usutakse teda ravivat kõiki haigusi ning kiidetakse, kui igavese nooruse allikat. Kasvatatakse 3-4kg substraadikottidel või lühikestel 20x15cm pakujuppidel. Substraadil kasvatades inkubeeritakse 23°C juures ca. 18 päeva. Viljumistemperatuur jääb 10-25°C vahemikku.

Lae alla tabel kasvatusparameetritega (PDF)

Edasi e-poodi

Kirbe panell (Panellus stipticus)

  • bioluminestseeruvad viljakehad

Selle puidusaproobse mittesöödava seene eripäraks on mütseelis sisalduva lutsiferiini ja hapniku reageerimisel tekkiv rohekat tooni helendus e. bioluminestsents. Rohekalt ei helenda mitte ainult viljakehad, vaid ka mütseel. Kirbe panell on sagedane ka Eesti metsades, kuigi Euroopas kasvavatel seenetüvedel ei ole bioluminestsentsi täheldatud. Metsas võib teda leida leht- või ka okaspuude pehkinud tüvedelt, kasvatada saab panelli laastusubstraadil või peenemal puuhalul. Bioluminestsentsi esile toomiseks optimaalne inkubeerimistemperatuur on 22°C, kasvualuse pH-tase peaks jääma 3-3,5 vahele.

Tüüblid on pakendatud 30-kaupa klaaspurkidesse, ühest purgitäiest jätkub 1-2 halu nakatamiseks. Tüüblitele kantud mütseeliga puuhalu nakatamisest loe siit.

Edasi e-poodi

Puittüüblitel mütseel seenepakkude valmistamiseks

Seenepakkude valmistamine mütseeliga inokuleeritud tüüblite abil on lihtne.

Soovitavalt värskelt lõigatud 10-15cm läbimõõduga, ca. 50cm pikkustesse lehtpuupakkudesse puuritakse 10cm vahedega augud, kuhu torgatakse tüüblid. Tüübliotsad võib katta vahaga, kuid see ei ole hädavajalik. Pakud Austerserviku mütseeliga üle kasvanud tüüblidvõib pakkida kilest kottidesse vältimaks läbikuivamist ning asetada varjulisse kohta koloniseeruma. Seenemütseel toodab kasvades süsinikdioksiidi, seetõttu on oluline tagada mütseeli kasvuks vajalik gaasivahetus. Selleks torgatakse kilesse tüüblite ligidusse  augud. Aukude torkamiseks kasutatav tera on vaja eelnevalt desinfitseerida. Kindlasti peab töötades ja eelkõige tüübleid käsitledes kandma kummikindaid, mida isopropanooli vm. alkoholiga desinfitseeritakse. Samuti tuleb puuri enne töö alustamist ning erinevate pakkude puurimise vahel desinfitseerida, vältimaks ristkontaminatsiooni ohtu. Austerserviku mütseeliga läbikasvamine võtab olenevalt valitud pakkude mõõtmetest ja keskonnatingimustest aega 3-6 kuud. Shiitake puhul kulub pakkude koloniseerumiseks 6-12 kuud.

Okaspuu puit sisaldab vaiku ja eeterlikke õlisid, mis pidurdavad servikute ja teiste laiemalt levinud söögiseente mütseeli kasvu, seetõttu sobib servikute ja Shiitake kasvatuseks vaid lehtpuupuit. Häid tulemusi annab kasvatamine nt. tormis murdunud viljapuudest lõigatud pakkudel.

Koloniseerumise kiirendamiseks tuleks pakke hoida siseruumis, kus õhutemperatuur on stabiilselt 20°C. Pakke hoitakse kilesse mähituna kuni täieliku koloniseerumiseni.

Mütseeliga läbi kasvanud pakkudelt eemaldatakse kile ja pakud tõstetakse välja niiskesse ning varjulisse paika. Seene viljakehad hakkavad moodustuma niipea, kui ilmastikutingimused on sobivad.  Viljakehade teket on võimalik stimuleerida, uputades seenepakud mitmeks tunniks jääkülma vette.

Puupakkude nakatamiseks vajaliku tüüblikoguse arvutamiseks saab kasutada allolevat kalkulaatorit. Algandmetena tuleb sisestada paku läbimõõt, pikkus, soovitav tüüblite vahekaugus ning pakkude arv. Tüüblite vahekauguse parameeter võtab arvesse nii horisontaal-, kui vertikaalvahet ning on vaikimisi määratud 12 cm. Jämedama paku puhul tuleks tüüblivahet vähendada. Loogika on lihtne – mida tihedamalt on paku pinnal nakatuskoldeid, seda kiiremini kasvab seeneniidistik pakust läbi. Tüübliaukude tiheduse osas piiranguid ei ole, hõredamalt kui 15cm ei tasu tüübleid paigaldada. 15cm vahekaugus eeldab peenema (~10cm läbimõõduga) paku kasutamist. Kalkulaator arvestab paku otstest esimese auguni 3cm vaba ruumi.

Puupakk tüüblitega, näidis

  

Fotodega illustreeritud seenepakkude valmistamise juhend.

Eosprint

Eosprindiks nimetatakse seenekübara eoslehtede vahelt langenud seeneeostest e. spooridest  moodustunud seenekübara-kujulist jäljendit, mis seenekultuuri edasikandmise eesmärgil võetakse alumiiniumfooliumile. Selleks eemaldatakse seenejalg ning asetatakse kübar eoslehed allpool puhtale alumiiniumfooliumile. Piisava niiskustaseme säilitamiseks ja õhuvoolu takistamiseks on vajalik seenekübara katmine kupliga.

Kui eosprinti säilitada hermeetiliselt suletuna madalal temperatuuril, püsivad spoorid elujõulistena mitmeid aastaid. Eosprindilt on võimalik kanda spoore edasi agar-söötmele, steriliseeritud rukkiteradele või destilleeritud veega segatuna steriilsesse süstlasse, mille abil need siis omakorda steriilsesse kasvukeskkonda edasi viiakse. Spooride ja agar-söötmega töötades tuleb olulist rõhku pöörata steriilse töökeskkonna tagamisele. Vajalikud on spetsiaalsed töövahendid sh. riietus ning oskused steriilsust nõudvate laboratoorsete protseduuride läbiviimiseks.

Vedelkultuur

Vedelkultuur (liquid culture) e. mütseelialged vesilahuses.

Vedelkultuuri eeliseks seenemütseeli edasi kandmisel on suur koloniseerumiskiirus. Steriliseeritud vesilahuses ujuvad mütseelisõlmekesed hakkavad uude kasvukeskkonda sattudes suure kiirusega edasi arenema. Lisaks jaotuvad mütseelialged vedelkultuurina kasvualusele kantuna ühtlasemalt ning tihedamalt, mis omakorda kiirendab koloniseerumisprotsessi.

***

Kasvatustehnikast

Seente kasvatamine võib esiti tunduda üpriski keeruka ettevõtmisena. Siiski, kui eesmärgiks on hobikorras viljelemine, mitte kultiveerimiselt kasumi teenimine, võib saavutada suurepäraseid tulemusi hämmastavalt lihtsate vahenditega. Tarvis läheb veidi pealehakkamist ja mõned tunnid vaba aega. Allpool kirjeldatud plastkorvimeetod sobib hästi isegi linnakorteri tingimustesse.

Tarvis läheb:

1. plastkorv (36x25x14,5cm)
2. puitlaastud (suitsutuslaastud, müügil grillitarvete letis)
3. hein (500g pk närilistele)
4. toidu- või pakkekile
5. 8-10l kastrul
6. termomeeter
7. käärid (võimalusel kasutada muru- või aiakääre)
8. termoskast (kui puudub, kasuta paksemat tekki)
9. (tehniline)piiritus või isopropanool tööpindade desinfitseerimiseks
10. kummikindad

Tükelda 500g heina 2-4cm juppideks. Sega tükeldatud hein 1,5l puitlaastudega ja tõsta suurde kastrulisse. Vala peale vett, kuni heina- ja laastupuru on veega kaetud (purusegu peab käega alla suruma). Tõsta kastrul pliidile ja kuumuta, kuni vee temperatuur on tõusnud 75°C kraadini. Jälgi, et temperatuur ei tõuseks kõrgemaks! Kui vajalik temp. on saavutatud, tõsta kastrul tulelt ja aseta 60 minutiks kaanega suletavasse termoskasti. Termoskasti puudumisel mähi kastrul paksu teki sisse, et soojakadu vältida. Peale 60 minuti möödumist kurna purusegult vesi ja jäta kastrul koos seguga (suletud kaanega) jahtuma. Mõne tunni pärast, kui heinasegu temperatuur on langenud 30°C kraadini võib alustada inokuleerimisega.

Puhasta tööpind nii laialt kui võimalik ülearustest esemetest. Tõmba kätte kummikindad ja puhasta tööpind piiritusega. Seejärel puhasta piiritusega plastkorv ning kinnaste välispinnad.

AusterservikudTõsta plastkorvi põhja paari sentimeetri paksune heina ja laastukiht, sinna peale raputa mütseeliga läbi kasvanud laastud või rukkiterad. Täida kiht kihi haaval kogu korv. Iga paari kihi järel suru substraadisegu kätega kokku.

Kui korv on täis, desinfitseeri piiritusega käärid ning lõika lühemaks kõik korvi külgedelt välja ulatuvad kõrred. See on oluline nipp kontaminatsiooniohu vähendamiseks. Täidetud ja trimmitud korv mähi ettevaatlikult pakkekilesse, markeeri ja aseta toatemperatuurile (20-22°C) koloniseeruma. Eelnevalt võib piiritusega desinfitseeritud noateraga torgata kilesse mõned augud, et tagada mütseelile võimalus gaasivahetuseks.

Kõrvaloleval fotol on näha samalaadsest heinakorvist valminud austerservikuperekond.

 

Comments are closed