Admirali Maja / WTC Tallinn

Teadmatult seadistatud Wifi lekib ärihoonest kaugele väljaLeidsin vindi nurgalt veel mõned Wifi-seire failid möödunud aastast. Aprilli lõpus tegin tiiru ümber Admirali Maja ja WTC Tallinn ärihoonete, et registreerida kontoriruumidest ebaotstarbekalt kaugele ulatuvaid raadiovõrke. Teadmatult seadistatud Wifi lekib ärihoonest kaugele välja. See muudab raadioeetrist konfidentsiaalse teabe kogumise küberkurikaela jaoks oluliselt turvalisemaks ning mugavaks. Ärimaja kõrval parkivas autos sülearvutit klõbistav inimene ei ärata möödujates vähimatki kahtlust.

Seekordse võrgupüügi saagiks langes 158 ruuterit, millest mõned asusid kindlasti ka lähimates kõrvalhoonetes. 2,4GHz raadiosignaal võib hoolimata takistustest levida standardse tehase antenniga varustatud ning vaikeseadistusega ruuterist mitmesaja meetri kaugusele. Kui ründaja kasutab isotroopse antenni asemel kitsa suunadiagrammiga ning suure võimendusteguriga antenni, õnnestub wifi-signaali vastu võtta ja võrguga ühendus luua veelgi kaugemalt.

Liikusin oma seadmetega tänaval ümber hoonete. Hoidsin akendest paari-kolmekümne meetri kaugusele, et tabada paremini ka ülemistelt korrustelt lekkivaid signaale.

WPA/WPA2 krüptot kasutas registreeritud ruuteritest 131, neist 12 kasutasid vaikimisi SSIDd (ThomsonXXXXXX).

WEP “kaitses” ärihoonetes 10 võrguomaniku andmeid.

Toon siinkohal välja WEP-krüpteeringut kasutanud võrkude SSIDd ja nende järgi tuletatud arvatavad omanikud. Arvatavad seetõttu, et SSID järgi omaniku identifitseerimine ei pruugi alati olla täpne. Küll aga võib antud juhul suure tõenäosusega oletada, et tegemist on SSIDs kajastatud, samal aadressil tegutsevate ettevõtetega.

 1. SSID “7Blaze.com” Omanikku pole raske kindlaks teha, 7blaze.com võrguaadress viib 7 Blaze OÜ veebilehele. Tegemist on sotsiaalmeedia agentuuriga, kelle kliendinimistus on mitmeid rahvusvahelisi ettevõtteid. Aadress: Ahtri 6a.
 2. SSID “AVATUDVABARIIK” Omanikuks MTÜ Avatud Vabariik – noorteorganisatsioon, mis ühendab üle 1000 inimese. Samahästi kui avatud on ka organisatsiooni raadiovõrk. Aadress: Ahtri 8.
 3. SSID “Easy” Google otsing “easy ahtri” (jutumärkideta) annab esimeseks vasteks Easy Car Rent OÜ veebilehe. Aadress: Ahtri 12.
 4. SSID “ELT” WTC üürnikest on veebis nimekiri üleval, nendest ühtegi nime ELT lühendiga ei seostunud. Wifi-seire andmed on praeguseks 10 kuud vanad, võimalik, et otsitav ettevõte on vahepeal asukohta muutnud või tegevuse lõpetanud. Hetkel puudub omaniku tuvastamiseks reaalne vajadus.
 5. SSID “erika” Eeldatavalt eraisiku võrguseade.
 6. SSID “Intoplex” Intoplex Service & Trading OÜ, tegevusalaks ärikonsultatsioonid. Aadress: Ahtri 12.
 7. SSID “ISI” I.S.I. Baltic Inc., rahvusvahelise Zodiac Maritime Ltd korporatsiooni Eesti filiaal. Aadress: Ahtri 6 (praeguseks kolinud)
 8. SSID “NORDICOM-WTC” Nordicom Estonia OÜ, turundus- ja reklaamiagentuur mitmete suurettevõtetest partneritega. Aadress: Ahtri 12.
 9. SSID “Thomson3C31A3” Võrgunime järgi omanikku tuvastada on keeruline. BSSID järgi oleks ilmselt võimalik, aga see nõuaks social engineering-tüüpi lähenemist Eesti Telekom-ile. Lihtsam on leida ruuteri võimalik krüptovõti “D5AACFDB21”.
 10. SSID “viipekeel” Võrguomanikuks tõenäoliselt Viipekeeletõlkide OÜ, aadressiga Ahtri 10a.

Huvitav, kas äriühingud, mis reklaamivad uhkelt oma suurettevõtetest koostööpartnereid, tunnetavad vastutust enda valduses oleva, äripartnereid puudutava informatsiooni turvalisuse eest?

Wifi Kuressaares

Võrgupüük KuressaaresMöödunud aasta septembris viibisin pool päeva Kuressaares, kus veetsin tunnikese kohaliku Wifindusega tutvudes. Tunniga kogutud andmemaht on küll pealiskaudne, kuid annab ometi aluse mõningateks järeldusteks ja tähelepanekuteks.

Liikusin peamiselt kesklinna piirkonnas Tallinna maanteel ja selle ümbruses. Kokku registreeris arvuti 733 raadioseadet, millest 268-l puudus aktiivne võrguühendus (nt. võrku ühendamata mobiilseadmed).

465-st avastatud pääsupunktist 92 pakkusid võrgule avalikku ligipääsu, nende hulgas leidus ka 3 “dd-wrt” ja 4 “linksys” nimelist leviala.

58 pääsupunkti oli seadistatud kasutama WEP krüpteeringut, nendest 10 kasutas vaikimisi SSIDd (ThomsonXXXXXX, SpeedTouchXXXXXX) – topeltrisk.

WPA/WPA2 krüpteering oli kasutusel 315 ruuteril. Siiski oli nendest muutmata SSIDga tööle seatud 55 Thomson ruuterit.

Alljärgnevalt kaardirakenduselt leiab avalikult ligipääsetavad (nende hulgas ka mõni SEBE bussi levi) ja WEP-krüpteeringut kasutavad ruuterid Kuressaare kesklinnas (sept. 2014).

Mõne aasta tagant meenub kogemus, kui avastasin, et Saaremaal 16.000m² pinnaga kaubanduskeskuses avalikku ligipääsu võimaldava võrguruuteri vaikimisi määratud administratiivseaded – login ja parool – on muutmata jäetud. Raadioeetrist leiab andmed ruuteri riist- ja tarkvara kohta. Nende andmete varal on tehases seadistatud parool internetist lihtsalt leitav. Edasi avaneb soovi korral võimalus pääseda ligi ruuteri seadistuspaneelile.

Sellist apsakat märganud, proovisin leida kohapealset võrguadministraatorit või IT-valdkonna eest vastutavat isikut, et avastatud turvariskist teada anda. Selgus, et personal ei ole teadlik, kes täpselt IT seadmete eest hoolt kannab või tugiteenust osutab. Lõpuks sain keskuse turvaülema jutule, kellele pobleemi lahti seletasin ja põgusalt ka kaasnevaid riske selgitasin.

Paari nädala möödudes juhtusin külastama sedasama kaubanduskeskust. Kontrollisin muidugi huvi pärast ka ruuteri seadistust. Selgus, et seisukord on täpselt sama, kui varem. Nähtavasti ei peetud tervet keskust hõlmava raadiovõrgu turvalisust piisavalt oluliseks, et sellega tegeleda.

Kaubanduskeskustes on pahatihti ka üürnike tööarvutid ja terminalid ühtsesse avalikku majavõrku ühendunud. Müüjate-teenindajate teadmised küberturbe alal on reeglina veelgi kesisemad keskmisest võrguseadistajast. Tulemus – äriettevõtete siseinfo on muudetud avalikus võrgus vabalt ligipääsetavaks.

Ettevõttes, kus andmeid edastatakse üle raadiovõrgu (kasutusel on wifi + sülearvutid, nutiseadmed, wifi toega printerid või võrgusalvestusseadmed) ning puudub firmasisene kompetents andmeside turvalisusega tegelemiseks, peaks läbi viima andmeturbe auditi, mille käigus tuvastatakse ja likvideeritakse võimalikud turvariskid ja lekkeallikad nii raadio- kui kaabelvõrgus. Lisaks korraldatakse auditi raames firma töötajatele briifing, mille käigus jagatakse juhiseid edaspidiste turvariskide maandamiseks.

Seenekasvatuse teemaline foorum

Hobi korras maitsvate gurmeeseente kasvatajate ring on laienemas. Juba mõnda aega küpses peas mõte seenekasvatuse teemalise foorumi loomisest. Siiani tundus siiski, et huvilisi napib.

Viimastel päevadel olen mitme kasvatajaga kogemusi vahetanud ning aeg foorum üles seada näis olevat küps. Mõeldud, tehtud. Mõned tunnid phpBB konfigureerimist, teenusepakkuja põhjendatud kirumist ja MySQL andmebaasiga maadlemist ning valmis ta ongi: http://foorum.alkeemialabor.ee.

Seenekasvatuse foorum

 • Foorum on üles seatud suhtlus- ja infovahetuskanalina seenekasvatusega hobi korras tegelevatele inimestele.
 • Foorum on avatud suhtluskeskkonnaks kõigile asjahuvilistele.
 • Foorumi eesmärgiks on populariseerida seenekasvatust ning luua alus eestikeelse kogemustevaramu tekkeks.

Olen tihti vastanud kirja teel seenekasvatusega algust teinud huviliste küsimustele. Vahel kirjutan mõnerealisele kirjale lehekülje pikkuse vastuse. See on üksjagu ajakulukas ning mis põhiline – vastus jõuab vaid ühe inimeseni samas, kui infost oleks kasu mitmetele. Samuti on oluline, et potentsiaalseid vastajaid oleks rohkem kui üks  – erinevatest kogemustest saab kokku põimida tõesema pildi.

Usun, et foorumist tekib ajapikku väärtuslik infoallikas, mis koondab endas paljude kasvataje aastatepikkusi kogemusi.

Seoses foorumi avamisega palun seenekasvatusega seonduvad küsimused esitada foorumis. Mütseeli tellimusi ootan edaspidigi otse kontaktivormi kaudu.

Shiitake mütseel tüüblitel

Shiitake mütseel viljateradelt tüüblitele üle kasvamasShiitake mütseeli soovijatest on kogunenud väike nimekiri, postitan huvilistele foto tüüblite koloniseerumisjärgust.

Seekord on mütseel tüüblitele kantud eksperimendi korras valminud kaerateradelt. Fotol nähtavad tüüblipurgid on koloniseerunud 10 ööpäeva. Jätan kuni lõpliku koloniseerumiseni purkidele sterilisaatorist läbi käinud fooliummütsid pähe, see aitab hoida langevat tolmu purgi kaanel paiknevast õhufiltrist eemal. Tegelikult on üks varasem partii veel, mis juba veidi kauem inkubaatoris valminud. Kui tüüblid mütseeliga läbi kasvavad, võtan soovijatega ühendust.

Eksperiment kaerateradega

Olen siiani kasutanud teramütseeli valmistamiseks mahekasvatatud (Veterinaar- ja Toiduameti poolt kontrollitud, EE-ÖKO-02) rukkiteri. Otsustasin vahelduseks katsetada kaeraga, mida ~10kg jagu hankida õnnestus.

KaerateradTehnika oli rukkiga sarnane – loputasin kaerateri jahedas vees, kurnasin, loputasin uuesti, kuni loputusvesi ei muutunud enam häguseks. Nagu tavaliselt rukki puhulgi, kulus selleks kolm loputuskorda. Jätsin kaeraterad 10 tunniks vette likku, seejärel kurnasin ning tõstsin terad klaaspurkidesse. Lühikese mõneminutise keedufaasi jätsin kaeraga vahele. Steriliseerisin kaerateri ülerõhul 120 minuti vältel. Sterilisatsioon on mõistlik läbi viia õhtul, jättes purgid steriliseeritud viljaga ööseks rõhukeetjasse jahtuma.

Järgmisel hommikul kandsin lepalaastudelt teraviljale Shiitake mütseeli. Valmistasin kokku 30 purgitäit vilja.

Juba nädala pärast oli tulemus näha – 28 purgis 30-st oli Shiitakega võidu vohamas hallitus! Täpselt identifitseerida ma teda ei osanud ega vaevunud seekord ka uurimustööd tegema. Igal juhul nägin sedasorti kontaminatsiooni esmakordselt ning pilt oli sedavõrd hirmus, et käsi ei tõusnud isegi fotokaamera järele, seetõttu on olukord ka pildiliselt fikseerimata.

Kontamineerunud viljapurke ei tohiks siseruumides avada. Hallitusseene eosed kanduvad ruumides õhuga kiirelt laiali, kinnitudes seejuures ka riietele. See võib avaldada edaspidisele steriilsust nõudvate protseduuride läbi viimisele vägagi pärssivat mõju. Viljapurgid tuleks viia välja, kaaned avada veeanumas vee all. Nii hoiame hallituse levikuvõimalust madalana. Kindlaim meetod, kui selleks aega ja kannatust jagub, on kontamineerunud viljapurkide sterilisatsioon ülerõhul vähemalt 120 minuti vältel. See tapab ohtlikud mikroorganismid ning purgid võib avada ja tühjendada.

Shiitake mütseel kaerateradelSiiski on tänaseni edukalt vastu pidanud kaks purgitäit mütseeliga nakatunud kaerateri. Fotol vasakpoolset on kahel korral raputatud, mütseel on mõlemal korral toibunud ja kontaminatsioonita edasi kasvanud. Teramütseeli kasvatamisel kasutatakse raputamist, et kasvuprotsessi kiirendada, mütseelikasvu teraviljas ühtlustada ning võimalikku kontaminatsioonikollet aegsasti esile tuua. Lisaks aitab õigel ajal läbi viidud raputamine mütseelikasvu reguleerida ning annab võimaluse teramütseeli otse purgist kallutades (ilma vahekontaktita) kasvusubstraadile edasi kanda. Õiges kasvufaasis segi raputatud viljaterad on üksteisest eraldunud. Raputamata vili kasvab mütseeliga ühtseks massiks kokku, seda tuleb purgist kätte saamiseks jõuga tükeldada ning substraadile kandmiseks sõrmede vahel murendada, mis omakorda suurendab edasist kontaminatsiooniriski.

Võimalik, et sõkalterise puhul tuleks sterilisatsiooniaega pikendada. Samas on oht, et viljakest pehmeneb liialt ning viljaterad muutuvad pudruseks. Selgust toob katsetamine, kui selleks kunagi aega peaks leiduma. Esialgu tellisin ökopoest juurde 10kg rukkiteri.

Hüdrosoolide destillatsioonist

Ohtlikult saaRistikuõied 5-liitrises destillatsioonimahutisstunud elukeskkond, mitmendaks elukaaslaseks trügiv stress, glutamaadist ja vääveldioksiidist läbi immutatud toiduained, parabeenidega „rikastatud“ kosmeetikatarbed ja imalalt lõhnastatud kodukeemia – kõikide nende ja veel paljude teiste tegurite koostoimel tekib organismis ajapikku mürgitus, mis võib väljenduda dermatoloogilise probleemina. 1990-2010 aastavahemikul kogutud statistika alusel läbi viidud uuringu põhjal kannatas dermatiidi paljude vormide all 230 miljonit inimest ning atoopiline dermatiit e. ekseem on loetletud enim esinevate nahaprobleemide hulgas. Farmaatsiaäri ega ka vahendajaks valitud perearst ei suuda ometi pakkuda paremat lahendust, kui tugevalt tervist kahjustavate kortisoonsalvide kasutamine haigusilmingute tekkel. Muud ravinõu pole varuks ka meditsiinidoktorist allergoloogil, kes oskab naha torketestide varal siiski täpsemalt soovitada, millistest toiduainetest hoiduda tuleks, et intensiivsemaid haiguspuhanguid leevendada. Paljude laiast teadmistepagasist jagatud õpetuste ning soovituste järgimine tähendab elukorralduse radikaalset muutmist. Kõike ei saa korraga ja päeva pealt. Pikematoimelise ravivõimaluse olemasolu näib tavameditsiin siiski välistavat, pakkudes hormoonsalvide näol vaid ajutist leevendust edasi eksisteerivale probleemile, tehes seda kõrge hinna ning hindamatu tervise arvelt. Eriti, kui tegu on laste tervisega.

Lahenduseks saab olla taimeravi, mis on oma efektiivsust ajaloos ammu tõestanud. Tunnustatud taimeravitseja Maria Treben ning Gersoni teraapia nime all tuntud vähktõveravi propageerija Charlotte Gerson on mõlemad toonitanud organismi jääkainetest puhastamise vajadust rasketest degeneratiivsetest seisunditest taastumisel ning on pidanud puhastumist üheks peamiseks eelduseks paranemisele. Sama kehtib ka dermatiidi korral, kui rõhku tuleks pöörata vere puhastamisele ja vereloome soodustamisele. Selleks peab otsesele naharavile lisaks jooma organismi ning verd puhastavaid taimeteesid nt. kõrvenõgesest ja takjajuurest. Teiseks ravivõtteks on paikne teraapia vastavalt vajadusele valitud vahenditega, milleks võivad olla looduslikul alusel valmistatud kompressid, mähised, salvid.

Uue võimalusena olen alustanud taimsete hüdrosoolide destillatsiooni ning hüdrosoolravi katsetamisega. Hüdrosool on (ravim)taime valitud osadest või tervest taimest sh. juurtest saadav destillaat e. taimsed eeterlikud õlid destilleeritud vesilahuses. Kõnealune hüdrosool tekib aurdestillatsiooni tulemusel, kui veeaur tõuseb läbi taimse biomassimahuti ja jõuab kondensaatorini, võttes endaga kaasa veemolekulidele kinnituvad taimemassist välja aurustatud koostisained. Terve taime (sh. õied ja juured) baasil valmistatud hüdrosooli on erinevad herbalistid kirjeldanud ka, kui „taime vee baasil hologrammi“, ehk transmuteerunud taimset energiat milles on säilinud kõik taime tervendavad elemendid ning mis on suunatud taime seest edasi vedelikalusele.

Erinevad taimeosad omavad ka pisut erinevat mõju. Näiteks takja puhul toimib õitest valmistatud hüdrosool paremini akuutsete ilmingute neutraliseerimiseks, samas, kui juure toime on põhjalikum1,6kg värskelt purustatud takjajuurtest destilleeritakse 1l hüdrosooli ning permanentsem. Lahjendatud kujul valmivale hüdrosoolile lisaks kogutakse taimemassist sel viisil puhast eeterlikku õli, mida eraldatakse hüdrosoolist separaatoris.

Hüdrosool erineb taimeteest oma kontsentratsioonilt, olles 30-40 korda kangem teetõmmisest, kuid jäädes seejuures ometi piisavalt leebetoimeliseks, et pihustada otse kahjustunud nahapinnale. Kui kruusitäie taimetee valmistamiseks kasutada peotäit värskeid taimeosi, siis 3-4 peotäiega valmistaks raviteed juba terve liitri. 1 liiter hüdrosooli valmib aga kuni 5 liitrist taimsest massist so ~0,8-2kg taimeosadest.

Tavapärasest taimeekstraktist eristab hüdrosooli taimsete õlide ekstraheerimiseks kasutatava etanooli vm. võimalikku ärritust tekitava solvendi puudumine.

 

Oluline on puhas koostis. Hüdrosool sisaldab vaid destilleeritud vett, milles on segunenud puhtas looduskeskkonnas kasvanud ravimtaimede tervistavad õlid. Lisatud ei ole ühtegi säilitus- ega muud ainet, mis põhjustaksid põletikulisel nahal ärritust ja pidurdaks paranemist.

Vesi keeduanumas on muutnud värvi tänu taimemahlale, mida destillatsiooni käigus keeduvette satub.Hüdrosooli on võimalik tarvitada ka seespidiselt, lisades lusikatäie joogi või toidu sekka. Häid tulemusi võib anda kombineerimine samatoimelise raviteega, kuigi erinevate taimsete ravimitegi omavahelisel segamisel tuleb olla tähelepanelik koostoimete osas.

Hüdrosooli on pihustiga aplikaatorist mugav nahale kanda. Pihustipudelit on lihte kaasa võtta ja aeg-ajalt kasutada. Ravitoimet ja ravi tulemusi peab hüdrosoolidega katsetades ise jälgima. Vähene võimalus on nahaärrituse tekkeks, see avaldub väga individuaalselt ja võib olla seotud allergilise reaktsiooniga, mille toob esile mõni taime koostises leiduvatest ühenditest. Sel puhul tuleks hüdrosooli kasutamiseks lahjendada või vahetada ravimtaime.

Lisaks dermatoloogilistele probleemidele leiab hüdrosoolidest kiiret abi ka traumade, eriti haavade korral. Nõgeselehtedest ja takjaõitest destilleeritud hüdrosooliga töötlemine peatab verejooksu, kiirendab uute kudede moodustumist, stimuleerides seeläbi haavade sulgumist ja paranemist. Moodustub vähem armkudet ning paranemine kulgeb punetava põletikuta. Sisemise trauma raviks tuleb pihustada hüdrosooli naha pinnale ning seejärel ettevaatlikult naha sisse masseerida. Nii näiteks võib varemerohu lehtedest destilleeritud hüdrosoolist sel moel kasutatuna abi olla liigesevalude korral ja luumurrust paranedes.

Hüdrosooli saab pihustada ka limaskestadele. Piparmündi hüdrosool, mis sisaldab rohkelt mentooli, on naturaalseks suuvärskendajaks ning sobib kasutamiseks paikse toimega valuvaigistina või IBS e. ärritatud soole sündroomist tekkinud kõhuvalu leevendamiseks.

Hüdrosoolid puhtast loodusestRaviomadustega taimi leidub looduses hulgaliselt. Siiani olen destilleerinud hüdrosoole: piparmündi lehtedest ja õisikutest, kõrvenõgese lehtedest ja õisikutest, takjaõitest, takjajuurtest, põldosja okstest, põdrakanepi lehtedest, raudrohu õisikutest, lehtedest ja vartest, punase ristiku õitest ning varemerohu lehtedest. Selgem arusaam hüdrosoolide laialdastest kasutusvõimalustest tekib tutvudes erinevate taimede ravitoimetega üksiti.

Piparmündist ja raudrohust kogusin ka eeterlikku õli, mida saab lahjendatud kontsentratsioonis samuti raviotstarbel kasutada. Õli kujul lisandub aroomiteraapia rakendamise ja nahasalvide ning tugevatoimeliste ekstraktide valmistamise võimalus. Taimemassist eeterlike õlide eemaldamiseks on aurdestillatsiooni puhtusaste piisav, et destillaati meditsiiniliselt katsetada. Oluline on järgida puhtusnõudeid, säilitamiseks hoida hürdosooli külmikus.

 

Loodusfotograafia videolõigul

Lubasin paarile inimesele, et nädalavahetuse jooksul sean üles teksti taimsete hüdrosoolide destillatsioonist, kuid reedestest fotodest valminud videolõik inspireeris katsetama veel kahe filmiklipiga.

Esimene neist sai alguse, kui leidsin samblamätaste vahel ringi roomates (loodusfotograafia nõuab aeg-ajalt rakursimuutust) miniatuurse võttelava, mis sobis täpselt ligi pool aastat tagasi pähe turgatanud idee ellu viimiseks. Ideeks oli fotograafiat appi võttes luua tajumuutust esile kutsuv visualiseering. Selleks, et muuta inimese tajuseisundit on mitmeid võimalusi. Valisin neist käesolevaks eksperimendiks sobivaima ehk vajalik materjal üles pildistada ja filmilõiguks kokku monteerida. Kui silmasin kolmest seenest koosnevat looduslikku võttelava koos kogu tarviliku dekooriga, jõudsin teadmisele, et õige hetk on saabunud.

Taustaks mängivat Autechre pala Gelk on video tarvis kärbitud, kasutasin vaid esimest kolme minutit. Värvipaleti paremaks esile toomiseks soovitan kasutada kvaliteetseid kõrvaklappe.

Teine filmiklipp sündis mõned tunnid hiljem. Vahel võib hetkeks peatuda ja vaadata veidi süvenenumalt end ümbritsevasse loodusesse. Kasvõi mitu minutit silmitseda ühte puud või põõsast, nähes tervet värvidemängu oma silme all lahti rullumas.
Vaata ja veendu ise.

Seda, kas teadvus on endiselt teisenenud tajus, saab kontrollida vaadates kaadreid, mis eelmises postituses osaliselt välja on toodud.