Sool, väävel, elavhõbe ja planetaartunnid

Spagüürika ja hüdrosoolid

Lääne esoteeriline traditsioon, eriti aga alkeemia juured pärinevad peamiselt Egiptusest, kus Hermeetilist maailmakäsitlust õpetati Memphise ja Teeba templites. Ajaloolistest kirjutistest saame lugeda, et alkeemiat praktiseeriti kuningate ning preestrite järelvalve all ning selle kunsti saladuste jagamine oli seadusega keelatud. Hermeetilisi õpetusi anti edasi vaid suulisel teel.

Tunduvalt hilisemal ajajärgul 15.-17. sajandil ilmus mitmetelt autoritelt, kes oma tegelikku identiteeti tihti varjunimede taga peitsid, alkeemilist praktikat ja hermeetilist salakunsti tutvustavat kirjandust, kuid kuna alkeemiline maailmapilt rajaneb metafooridel, allegooriatel ja mütoloogial, võib pühendamatul olla keeruline, et mitte öelda võimatu krüptilisi kirjutisi arusaadavasse vormi dešifreerida. Veelgi keerulisemaks muudab kirjutistest aru saamise asjaolu, et ainete, ühendite ning vahendite kirjeldamiseks ei olnud kasutusel ühtsustatud märgisüsteemi, vaid iga autor võis oma kirjutistes kasutada ainult talle arusaadavaid sümboleid ja nimetusi. Nii võis näiteks vaske või tina tähistada üle kümne erineva sümboli. Samas tähistati sümbolitega ka tegevusi ja isegi ainete filosoofilisi omadusi. Kirjastiil oli mitmetähenduslik ja paljukihiline.

Vaadelda seejuures spagüürikat ja alkeemiat kui prototeadust või algelist keemiat tähendaks eirata terviklikku filosoofiat, millele alkeemilised operatsioonid otseselt toetuvad. Alkeemilise käsitlusviisi aluseks on hingestatud keskkond, millega suhestumiseks puudub tänapäeva vulgaarkeemias kontseptsioon. Alkeemilisest perspektiivist lähtuvalt mõjutab osaleja protsessi mitmetel tasanditel sh. oma teadvuse ning mõtetega. Nii on ülimalt oluline, millises teadvusseisundis taimi meditsiiniks prepareeritakse ning milline on tegevuse suunitlus ja lähteesmärk.

Suur osa spagüürilisi toiminguid pühendub kolme filosoofilise printsiibi, milleks on elavhõbe, väävel ja sool, erldamisele ning taasliitmisele nelja põhielemendi – tuli, vesi, õhk, maa – abil.

Elavhõbe tähistab elujõudu, eluvaimu (spirit of life) kui ka volatiilset, feminiinset, passiivset aspekti. India pärimuses tähistatakse sama printsiipi sanskritikeelse sõnaga “prāṇa”.

Väävel tähistab hinge (sanskr. “ātman”). Ta on aktiivne, maskuliinne ja leegitsev.

Sool väljendab füüsilist keha või vormi, jämemateeriat kui sellist.

Destillatsiooni kestel on kasutusel kõik elemendid: tuli, mis kuumutab järgmist elementi vett, millest tõusev aur kandub ja liigub läbi õhuelemendi maast pärinevate taimedeni ning jõuab sealt edasi kondensaatorisse, kus toimub jahtumine, seda jällegi vee-elemendi kaasabil. Maa-element esildub selgelt ka destillatsiooniseadmetes, mida tavapäraselt on valmistatud vasest (metall, maa-element) või klaasist (liiv, samuti maa-element).

Teisalt annab alkeemia destillatsiooniprotsessile veel nii metafüüsilise kui ka psühholoogilise aspekti, kirjeldades erinevaid aine osasid, nagu eeterlikku õli või taimedes sisalduvaid mineraale läbi kujundlike filosoofiliste omaduste, vahest ka sagedamini esinevatest arhetüüpidest lähtuvalt.

Nii on eeterlikule komponendile antud väävli, ehk hinge tunnused, soolaga võrreldakse algselt nii destilleeritavaid taimi ehk nende materiaalseid kehasid kui ka hiljem kaltsineerimisprotsessi käigus saadavaid mineraale. Elavhõbedaks on siinkohal väävlist separeeritud hüdrosool, mis kannab alkeemilises kontekstis edasi taime kontsentreeritud elujõudu ja energiat. Veel omistatakse filosoofilise elavhõbeda omadusi alkoholile, mis taimedest fermentatsiooniprotsessi käigus suhkrute lagunemisel moodustub. Alkeemias nähakse seda pigem hinge (spiritus) eraldumisena taime eluvõimetuks muutuvast ning lagunevast bioloogilisest kestast.

Alkeemia on tihedalt  kokku põimunud astroloogiaga mille sümboolika kandub üle alkeemilisse konteksti. Nii tähistavad astroloogilised planetaarsümbolid alkeemias metalle – Päikese sümbol tähistab kulda, Kuu sümbol hõbedat, Merkuur elavhõbedat, Marss rauda jne. Igale taevakehale omistatakse iselaadsed omadused, mis kanduvad edasi taevakehadest lähtuvate vibratsioonidena.

Spagüürilises preparatsioonis seisab astroloogia olulisel kohal, kuna usutakse, et planeetidel ja teistel taevakehadel on isiklik identifitseeritav võnkesagedus, ehk iga taevakeha heliseb ja vibreerib omas rütmis. Nüüd oleme kuulnud seda nimetatavat taevaste sfääride muusikaks, mida on võimalik salvestada ja akustilises spektris taasesitada.

Arvestati teadmisega, et maapõuest võrsuvatel taimedelgi, nagu ka teistel kehadel on individuaalsed võnkesagedused, mis resoneeruvad kindlatel nädalapäevadel ja kindlatel tundidel kindlate taevakehadega. Seda ajavahemikku, mil üks seitsmest põhitaevakehast on aktiivseim, nimetatakse astroloogiliselt planetaartunniks.

Iidsetest aegadest tundis inimkond seitset põhiplaneeti, mille hulka arvati ka päike ning kuu.

Igaüks neist taevakehadest valitseb üht nädalapäeva:

Päike – pühapäev
Kuu – esmaspäev
Marss – teisipäev
Merkuur – kolmapäev
Jupiter – neljapäev
Veenus – reede
Saturn – laupäev

Inimeste usk taevakehade võimesse nädalapäevi mõjutada tuleb ilmekalt välja päevade ingliskeelsetes nimetustes – SUNday – pühapäev; MONday – esmaspäev; SATURday – laupäev.

Mõjutundide ehk planetaartundide arvutamiseks on mitmeid süsteeme, mis annavad ajaliselt erineva tulemi, kuid järjestus, millises taevakehade energeetiline mõju ilmneb, on alati sama:

Päike, Veenus, Merkuur, Kuu, Saturn, Jupiter, Marss.

Iga päeva esimest tundi valitseb alati konkreetset päeva valitsev planeet. Näiteks pühapäev algab alati Päikese planetaartunniga, esmaspäeva esimene planetaartund kulgeb Kuu mõjuvõimus jne. Järgnevad teised planeedid eeltoodud järjekorras. Peale seitsmendat tundi järjestus kordub. See tähendab, et pühapäeva kaheksandat planetaartundi valitseb alati jälle Päike.

Erinevad käsitlused lähevad lahku tulenevalt sellest millal päev nende kirjelduste kohaselt algab. Lähtuvalt kabalistikast, millega alkeemia sidusalt arvestab, algab päev alati päikeseloojangul ja kestab järgmise loojanguni.

Kuid sealgi lähtutakse kahest erinevast süsteemist – fikseeritud ja libisev.

Fikseeritud süsteemi kohaselt algab päev kell 18:00 kohaliku aja järgi ja lõppeb kell 18:00 järgmisel päeval. Nii algab teisipäev esmaspäeval kell 18:00 ja lõppeb teisipäeval kell 18:00, mil algab kolmapäev.

Libisev süsteem arvestab kohalikku päikese loojumise aega ning selle järgi algab päev alati loojangul ja kestab järgmise loojanguni.

Teise vaatenurga kohaselt algab päev päikese tõusul ja lõppeb päikese tõusul 24 tunni pärast.

Siingi kohaldatakse sarnaselt eelnevale kahte erinevat lähenemist, kus libisev süsteem arvestab astronoomilise päikesetõusuga ning fikseeritud süsteemi kohaselt algab päev hommikul kell 6:00.

Näitena planetaartundide rakendamisest võib tuua situatsiooni, kui meid huvitav taim, olgu selleks ahtalehine põdrakanep (Epilobium angustifolium) on planeet Saturniga resoneeruv ning korjatud täpselt sel ajal, kui Saturni võnked maale enim mõju avaldavad, siis on taime toime Saturnile omastes valdkondades eriti tugev ja energeetiline potentsiaal planeedi poolt võimendatud.

Maksimaalne energeetiline ja meditsiiniline potentsiaal saavutatakse spagüürilise preparatsiooni teel juhul, kui lähteaineks olevad taimed korjatakse nende taimedega seotud planeetidele pühendatud nädalapäeval, kindla planeedi planetaartunnil. Sel ajavahemikul avalduvad taimede raviomadused kõige tugevamalt, sest neid võimendab kosmiline energia.

Järgmine samm alkeemiliselt laetud meditsiini valmistamisel on kaltsineeritud taimetuhast destilleritud vee abil ekstraheeritud mineraalide ehk soola lisamine filosoofilisele elavhõbedale.

Hüdrosoolide töötuba Tallinna botaanikaaias 29. ja 30. juunil

Tallinna botaanikaaias toimub 27. juunist kuni 3. juulini mee- ja lõhnataimede näitus, mille raames tutvustab Alkeemialabor palmimajas
lilleveesid ehk hüdrosoole.

Rahvameditsiinis on taimi kasutatud juba iidsetest aegadest. Taimedest valmistatud hüdrosoolid koosnevad destilleeritud vees segunenud eeterlikest õlidest ja destilleeritava taime kudedes peituvast rakumahlast. Hüdrosoolide valmistamise töötoas saavad huvilised osaleda taimede aurdestillatsiooni ettevalmistamisel ja tutvuda erinevatest taimedest destilleeritud värskete hüdrosoolide ning nende omadustega.

Müügil on hüdrosoolid Alkeemialabori tootevalikust.
Töötuba toimub Tallinna botaanikaaia Palmimajas 29. ja 30. juunil kell 13.00-15.00.
Töötoas osalemine on tasuta.
Botaanikaaeda sisenemiseks tuleb osta botaanikaaia pilet.

Hüdrosoolide töötoa FaceBook event.

Kohtumiseni Tallinna botaanikaaias!

Kõrvenõgese hüdrosool aitab taastada juuksekasvu

Alkeemialabori e-poodi on müügile jõudnud värske hüdrosool särtsakatest kevadistest Ruhnu nõgestest! Destilleeritud 28.04.19.
Kõrvenõgese hüdrosool on peanaha toonik, vereloome soodustaja ning raua ja c-vitamiini allikas. Sobib välispidiselt kasutatuna haavaraviks ning mõjub veega lahjendatuna sisse võttes üldtoniseerivalt, sest kannab lisaks vitamiinidele ning mineraalidele endas kevadiste noorte taimede elujõudu ja energiat.

Tagasiside kõrvenõgese hüdrosooli kohta:

“Mitmed kliendid on kinnitanud, et pärast kõrvenõgese hüdrosooli kasutamist peanahal, on nad täheldanud hüdrosooli efektiivset toimet juuste väljalangemise puhul. Samuti rahustab ja tasakaalustab tundlikku peanahka. Mõningatel juhtudel on täheldatud isegi juuksepiiri taastumist, mis ajaga ja juuste väljalangemisega taandunud on.”

 

Katrin, juuksur.

Seeneöö Tallinna botaanikaaias 13.04

SeeneööKutsume Sind osalema erakordsel sündmusel Tallinna botaanikaaia palmide all ööl vastu 14. aprilli – Seeneööl. Tunnetame seente energiat ja vaimu, räägime seene vaimust ning kohalolust nii maagilises kui ruumilises perspektiivis.

Muusikalise ruumiloome eest hoolitseb Rändaja, õdusat atmosfääri botaanikaaia palmisaalis aitab oma helge loominguga kujundada Okeiko.

Seenerännakutest räägib ja ruumi hoiab Ivar aka Karu Nuii.

Aivar Jürgenson, PhD, Tallinna Ülikooli vanemteadur, raamatu “Seened kultuuriloos” autor, tutvustab ettekandes seente kultuuriloolist tausta, kõneleb seentega seotud kommetest, harjumustest ja legendidest läbi etnomükoloogilise perspektiivi.

Rändaja kannab ja koob mahedalt meloodilist atmosfääri, mis hoitud emakeelse laulusõnaga. Lihtsalt puudutavate, aga ka salapäraste ning sügavamate värvingute kõrval jääb muusika paitavaks ja helgekõlaliseks. Kuulajaga sünniks otsekui maagiline ring, milles iga osaleja lisab tervikusse uue elemendi ja kus ükski lugu ei kõla kaks korda täpselt samamoodi. Laulud jutustavad lugusid nii rändurile avanevast suurest maailmast meie ümber kui ka kordumatust lõpmatusest iga inimese sees. Kaugemad rännuteed viivad helides näiteks Amazonase põlisrahvaste juurde. Loomingu keskmes on austav ja hoidev toon looduse ning elu suure müsteeriumi suhtes. Rändajana manifesteerub Indrek Tammoja.

Osalejate arv on piiratud!
Osalustasu 30 + 5 eurot (30.- seeneöö osalus, 5.- botaanikaaia pilet).

Toimumispaik, Tallinna botaanikaaia Palmimaja
Kellaaeg: 20:00-00:00

Sündmusest osa saamiseks palume eelnevalt registreeruda.
Selleks saada e-kiri aadressil: seeneoo (ätt) alkeemialabor.ee
kuhu kirjuta oma nimi ning igaks juhuks ka telefon. Kirjale saad vastuse juhisega pileti eest tasumiseks.

Rändaja
http://randaja.ee/

Seeneöö FB
https://www.facebook.com/events/312946796036334/

Tallinna Botaanikaaed
http://botaanikaaed.ee

Seenepäevad Tallinna botaanikaaias 13.-14.04

Seenepäevad, seeneniidistik, mütseel, seenekasvatus, töötuba, seenepakud

Taaskord on rõõm kutsuda kõiki seenehuvilisi Tallinna botaanikaaeda seenekasvatust õppima!

Mitmeid kõrgelt hinnatud söögiseeni ning tuntud ravitoimelisi seeni saab kasvatada koduaias. Looduspuhtal kasvualusel valminud seenekübarad on ühteaegu maitsvad ja tervislikud.

Botaanikaaias toimuvas töötoas saab seenehuviline õppida, kuidas seeneniidistikuga puupakke nakatada ja kuidas nakatatud pakke hooldada. Soovijatel on võimalus ise seenepakk valmistada ning see koduaeda kaasa viia. Lisaks saab teada, kuidas rajada aiamaale seenepeenar või kasvatada erinevaid seeni lausa linnakorteris.

Kasvatada saab kõrgelt hinnatud söögiseeni nagu šiitake (Lentinula edodes), eestlastele rohkem tuntud austerservikut (Pleurotus ostreatus) ning vähem tuntud kuningservikut (Pleurotus eryngii ), aga ka heade raviomadustega lakkvaabikut ehk reišit (Ganoderma lucidum). Tänavu on võimalik kasvama panna ka eriti omapärase narmalise viljakehaga maitsvat ning ravitoimega lõvilakk-korallnarmikut (Hericium erinaceus). Eraldi tasub mainida dekoratiivse bioluminestseeruva ehk helendava seenelihaga kirbet panelli (Panellus stipticus).

Kevadel töötoas nakatatud seenepakkudelt võib juba sügisel seenesaaki oodata.

Seenepäevadel botaanikaaias on soodushinnaga müügil seenemütseel nii tüüblitel, teraviljal-, kui vedelkultuurina ning seenekasvatuseks vajalikud tarbed. Arveldamine sularahas.

Töötuba on avatud 13. ja 14. aprillil kl. 12.00-16.00.

Ajakava:

kl. 12:00 loeng seenkasvatuse spetsiifikast, nakatusmeetoditest, kasvualustest (tasuta)

kl. 13:30 alustame seenepakkude nakatamisega (osalus eelregistreerimisega, hind 15.-)

kl. 12:00 on kõik lapsed oodatud seenekunsti töötuppa, kus lapsi juhendab disainer ja kunstnik Okeiko. Lastele on töötoas osalemine tasuta!

Sissepääs botaanikaaeda tavahinnaga (http://botaanikaaed.ee/). Seenepaku valmistamine töötoas maksab 15 eurot, mille eest saab värskelt lõigatud ning nakatamiseks ette valmistatud lehtpuupaku, seeneniidistiku omal valikul ja kõik vajalikud vahendid, paku botaanikaaias seeneniidistikuga nakatamiseks.
Neile, kes kohapeal seenepakku valmistada ei soovi, jagatakse tasuta infot ja juhendeid seente kasvatamiseks ja pakkude valmistamiseks mujal. Kõigil on võimalus osta kaasa seeneniidistikku.

REGISTREERIMINE:

Mõlemal päeval valmistatakse botaanikaaias kuni 60 seenepakku.
Kui soovid töötoas endale seenepaku valmistada, siis palun registreeru siin.

Osalustasu 15 eurot saab maksta kohapeal sularahas.

Küsimuste korral kirjuta kontaktivormi kaudu või esita küsimus FB kaudu seenepäevade leheküljel.

Seeneriigi saladustesse juhatab botaanikaaias Alkeemialabor.

Lõvilakk-korallnarmik Hericium erinaceus

Hericium erinaceus lions mane

Alkeemialabori e-poes on müügil lõvilakk-korallnarmiku ld. Hericium erinaceus niidistik mahekasvatatud rukkiteradel. Seene nimetus viitab tema narmalisele jalata viljakehale, mis oma dekoratiivse välimusega erineb meile rohkem tuntud kübaraga seeneliikidest. Lisaks põnevale välisilmele on seenel hulgaliselt raviomadusi ning mahe pähkline maitse. Tänu tema mälu parandavale, kognitiivset võimekust tõstvale ning antioksüdatiivsele toimele nimetatakse teda lausa aju supertoiduks. Lõvilakka kasutatakse Alzhaimeri ning Parkinsoni tõve ravimina, kurnatuse ja dementsuse vastaselt. Hiina meditsiinis on korallnarmikul koht seedeprobleemide lahendamisel, tal on põletikuvastane, antibakteriaalne ja immuunsüsteemi toniseeriv toime.

E-poe tootevalik täienes ka kasvatustarvete sh. seeneksvatust hõlbustavate polüpropüleenist autoklaavikindlate filterkottide näol.

Psycherence 2018

21. septembril, vahetult enne sügisest pööripäeva toimus Tallinnas Alexela kontserdimajas tead(v)usele ja psühhedeelikumidele pühendatud konverents, kus astusid loengutega üles oma ala tunnustatud teadlased. Kõneldi nii psühhedeelikumide ja enteogeense toimega taimede tarvitamise traditsioonidest, mida on edasi kantud rohkem kui tuhandeid aastaid kui ka teadvusseisunditest, millele ligipääsu need erinevates kultuurides pühaks peetud taimed inimestele võimaldavad. Kõnelemas olid Dennis Mckenna, Jeremy Narby, Luis Eduardo Luna ning Susan Blackmore. Atmosfäär oli intellektuaalne ning kunstnik Okeiko lavakujunduselemendid ja sündmust sisse juhatav šamanistlik tseremoonia avasid osalejate meeled kõrgematele dimensioonidele.

Alkeemialabor oli esindatud hüdrosoolivalikuga, millega konverentsi külalised loengute vaheaegadel tutvuda said ning mis õhtuks tublisti kahanes. Tänan kõiki hüdrosoolihuvilisi!!

Kanepist valminud hüdrosool

Kanepi hüdrosoolRõõm on teatada, et Alkeemialabori hüdrosoolivalikusse on lisandunud uus taim – harilik kanep ld Cannabis sativa. Kanepist valminud hüdrosool on toitainerikas ja tõkestab naha enneaegset vananemist. On kasulik juustele, väldib peanaha rasuseks muutumist. Toimib nahale rahustavalt – pihusta või kasuta kompressina ekseemi e. dermatiidi, akne, proriaasi, artriidi, podagra, reumatismi, paistetuse, sügeluse ja seeninfektsioonide puhul, sobib ka kuivale ja ärritatud nahale. Võib lisada vanniveele, saunas leiliveele, õhuniisutitesse. Kasuta toidu valmistamisel salatite, liharoogade või jookide maitsestamiseks.
Destillatsiooniks kasutatud taimed on kasvatatud Ruhnu saarel.

Hüdrosoolide ja destillatsiooniparaktikate esitlused

Vahepeal on toimunud mitu hüdrosoolide destillatsiooni esitlust, neist viimatine leidis aset Ruhnu saarel. Farmakognoosia professori Ain Raaliga ühiselt toimunud töötoas said osalejad ravimtaimi korjata ning nende taimede toimetest täpsemalt teada. Destillatsiooniprotsessi viisime läbi Cannabis sativa e. hariliku kanepi taimedega, mis olid kasvataja* (*mitte töötoa läbiviijad) poolt külvatud toidukauplusest ostetud seemnetest, millest arenevad taimed, juhul kui seemneid külvata, ei sisaldada illegaalsetes kogustes tetra-hüdro-kannabinooli, mis annab Indica variatsiooni taimedele neile omased toimed. Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamatu 73. köide, mis kirjeldab Ruhnu saare loodust, nimetab looduseuurijat nimega Hildén, kes aastatel 1921-1925 viis saarel läbi uuringu, mille käigus avastas kasvamas Cannabis sativa. Hilisemates ega varasemates uuringutes kanepitaime Ruhnul kasvamas kirjeldatud ei ole, seega kultuuri kasvuaeg saarel jäi ilmselt lühidaks. Loodetavasti püsib seekordne entusiasm kauem ning leiab ka asjakohast toetust, kuna tegu on harukordselt laialdaste kasutusvõimalustega põllukultuuriga, millele tema kliiniliste näidustuste spekter lisab veelgi väärtust.

Destillatsiooni käigus valmis hüdrosool vaskmetallist destillatsiooniseadmes ning laboratoorsest klaasist destillaatoris, mis muudab taimedega toimuva silme ees vahetult nähtavaks. Osalejad panustasid innukalt kanepitaimede prepareerimisse ning katsetasid ja pärisid lisa jaheda auru kujul hingamisteedesse jõudva Achillea millefolium e. raudrohust valminud ravitoimelise hüdrosooli kohta, mis kohapeal näidistena teiste taimedestillaatide kõrval saada oli ja mille toimet ning aroominooti igaüks oma meeleorganitega tunnistada sai. Hüdrosoolide kasutamine nebulisaatoriks nimetatud inhalatsiooniseadmetes võimaldab hüdrosooli kui preparaadi efektiivselt manustamist hingamisteede põletike, samas ka palaviku või peavalu puhul. Inhalaatori eeliseks aurutamisele on veeauru moodustumine jahedas keskkonnas ultraheliresonantsi mõjul, mille võnkesagedus vedelikku ei kuumuta. Nii säilivad hüdrosoolis paremini eeterlikud komponendid, mis aurutades kuuma vett taimedele kallates või taimi vees kuumutades osaliselt lenduvad.

Fotod toimunust leiab sündmuse korraldaja FB-galeriist.

Järgmised ravitoimeliste taimedestillaatide esitlused toimuvad RuhnuRahu festivali ning Galaktilise suvefestivali raames!

Olge terved!

Värsked ravitoimelised taimedestillaadid e-poes

Põdrakanep, hüdrosoolid Alkeemialabori e-poes

E-poodi on müügile jõudnud värsked ravitoimelised taimedestillaadid. Uute taimedena on sel suvel valminud hüdrosoolid angervaksast ja palderjanist. Angervaksa hüdrosoolist saab abi peavalu, palaviku, põletike ja dermatiidi puhul, taim on organismi puhastava, verd vedeldava toimega. Taimes sisalduva salitsüülhappe tugevalt põletikuvastane, kootav ning analgeetiline toime teeb angervaksa hüdrosoolist sobiliku vahendi haavaravis. Palderjanile on omistatud und soodustavat, rahustavat, antidepressiivset ning närvisüsteemi häireid kõrvaldavaid omadusi. Leevendab spasme, alandab vererõhku ning on kergelt valuvaigistav.

Fotol õitsev põdrakanep on hüdrosoolina asendamatu päikesepõletuse ennetamisel, kuna pärsib erüteemi, ehk nahapunetuse teket ja mis peamine – ei blokeeri UV-kiirgusspekti seda osa, mis aktiveerib D-vitamiini moodustumise naha kaudu. Tavakosmeetiliste päikesekaitsevahendite kasutamisel on oht D-avitaminoosi tekkeks, kuna rasvased ja toksilisi lisandeid sisaldavad kreemid blokeerivad suurema osa vajalikust kiirgusest ning tulemuseks on vajadus süüa talvel toidulisandina D-vitamiini õlikapslite näol, mida organism muide täielikult ei suuda omastada. Põdrakanepi hüdrosooli kasutades jõuab nahani eluks vajalik päikesekiirgus ning samas on hahk põletuse eest kindlalt kaitstud.
Põdrakanepi hüdrosooli toimet päikesekaitsevahendina on testitud ka Austraalia karmi päikese all, kus Euroopas müüdavad tugevamadki päikesekreemid hätta võivad jääda. Põdrakanepist valminud hüdrosooli kaitse nahale on piisav isegi sellise kiirgudoosi juures!
Juba põlenud nahale pihustades leevendab põdrakanepi hüdrosool koheselt põletusest tekkivat valu ning sügelustunnet ja hoiab ära hilisema naha koorumise.

Alkeemialaboris valminud hüdrosoolid on destilleeritud ainulaadse Ruhnu saare puhtast loodusest käsitsi korjatud, eluenergiast pakatavatest ravimtaimedest ning sisaldavad lisaks väekate taimede kontsentreeritud elujõule ja raviomadustele veel kamaluga spagüürilist oskusteavet.