Raadiokohtvõrkude turvalisusest

Kuidas veenduda võrgukonfiguratsiooni turvalisuses?

Kindlaim meetod on läbi viia võrguturbeaudit, mille käigus teostab auditeerija tellijaga kooskõlastatult võrguseadmete ründeteste. Läbi viidavat auditit protokollitakse. Teenusega kaasnevalt esitatakse kliendile auditeerimisraport, kus on välja toodud võrguanalüüsi tulemused, avastatud turvariskid, nende maandamiseks võrgukonfiguratsioonis vajalikud muudatused ning soovitused edaspidiste turvariskide tekkimise vältimiseks.

Mida peaks ette võtma raadiovõrgu turvataseme tõstmiseks?

Esmase abinõuna raadiovõrgu distantsründe ennetamisel tuleks vähendada ruuterite ebaotstarbekat leviulatust. Selleks peab wifi-ruuter võimaldama saatevõimsuse seadistamist. Mitmete riistvaratootjate seadmetel puudub selline võimalus. Sel puhul tuleks vahetada ruuteri tarkvara mõne vabalt allalaetava, ruuteri riistvaraga kokkusobiva distributsiooni vastu, mis nõutud funktsionaalsust võimaldab. Saatevõimsuse muutmisvõimaluseta wifi-ruuteri kasutamine tuleb turvalisust taotlevas raadiovõrgulahenduses välistada. Kui ruuteri riistvara ei võimalda ka tarvarauuenduse abil saatevõimsust madalamaks muuta, tuleks seade ümber vahetada.
Ebaotstarbekaks nimetan raadiosignaali, mille kiirgusvõimsus…

Loe tervikteksti raadiovõrguseadmete turvalisusest edasi Wifi-seire rubriigist.

Comments are closed