Austerserviku mütseel tüüblitel

Austerserviku mütseeliga nakatatud tüüblid inkubaatoris koloniseerumas

Kasvatustehnika täieneb jätkuvalt. Leidsin tüüblite valmistamiseks plastkoti asemel parema lahenduse – taaskasutatav klaastaara. Fotol kujutatud purkidesse mahub 30, 60 või 90 tüüblit vastavalt siis kahe, nelja või kuue puupaku nakatamiseks. Esimesed katsepartiid on inkubaatoris koloniseerumas.

Purkide kaasi ei tohi hermeetiliselt sulgeda, see lämmataks mütseeli. Pooled katsepartiis inokuleeritud purgid on valmistatud ilma gaasivahetusfiltrita, seega on kontaminatsioonirisk nende puhul kõrgem. Värskelt kasvualuselt üle kantud elujõuline mütseel on kontaminatsioonile siiski üpris vastupidav.

Tüübleid on klaaspurkides 120 minuti vältel ülerõhu all steriliseeritud, mütseel on tüüblitele kantud mahekasvatatud rukkiteradelt. Foto pildistati 57h peale inokulatsiooni.

Täiendus 04.04

Austerserviku mütseeliga koloniseerunud tüüblipurgid


Tüüblipurgid on ~5 ööpäevaga inkubaatoris koloniseerunud. Siiani ei ole üheski purgis ilmnenud märke kontaminatsioonist. Tüüblite mütseeliga läbi kasvamine võtab veel veidi aega.

Comments are closed