Austerserviku mütseel tüüblitel

Austerserviku mütseeliga nakatatud tüüblid klaaspurkides

Austerserviku mütseeliga nakatatud tüüblipurgid on koloniseerunud. Üks purk sisaldab 75 tüüblit, millest jätkub kuni 5 seenepaku nakatamiseks.

Tüüblisoovi korral võta ühendust kontaktivormi kaudu.

 

 

 

Noored austerserviku viljakehad pooleldi koloniseerunud seenepakul

Vaid kuus nädalat peale seenepakkude mütseeliga nakatamist on suur osa ühe peenema paku pealispinnast mütseeliga üle kasvanud (mütseel on nähtav koorepragudest) ning hoolimata südasuvisest kliimast ja vähesest õhuniiskusest on esimesed viljakehad läbi kilekatte pead välja pistnud. Lõpliku koloniseerumiseni kulub siiski veel aega, suuremat seenesaaki võib oodata sügisel, kui ilmastikutigimused muutuvad viljumiseks soodsaks. Mütseeli kiire kasv ja kärme viljumine annab tunnistust tugevast, elujõulisest ja viljakast mütseelitüvest.

Comments are closed