Tüüblikoguse kalkulaator

Et tüüblitega pakkude nakatamine oleks veelgi lihtsam, seadsin üles kalkulaatori, mis arvutab pakkude mõõtmete järgi välja nakatamiseks vajaliku tüüblite koguse. Algandmetena tuleb sisestada paku läbimõõt, pikkus, soovitav tüüblite vahekaugus ning pakkude arv. Tüüblite vahekauguse parameeter võtab arvesse nii horisontaal-, kui vertikaalvahet ning on vaikimisi määratud 12 cm. Jämedama paku puhul tuleks tüüblivahet vähendada. Loogika on lihtne – mida tihedamalt on paku pinnal nakatuskoldeid, seda kiiremini kasvab seeneniidistik pakust läbi. Tüübliaukude tiheduse osas piiranguid ei ole, hõredamalt kui 15cm ei tasu tüübleid paigaldada. 15cm vahekaugus eeldab peenema (~10cm läbimõõduga) paku kasutamist. Kalkulaator arvestab paku otstest esimese auguni 3cm vaba ruumi.

Puupakk tüüblitega, näidis

  

Kindluse mõttes tasub auke puurida pigem tihedamalt, see tagab paku kiirema koloniseerumise ja vähendab hallituse või mädaniku tekkimise riski.

Comments are closed