Turvakaamerad salvestavad PIN-koode

Pöördusin hiljuti Andmekaitse Inspektsiooni poole päringuga Prisma kaupluseketi iseteeninduskassade kohale paigutatud turvakaameratest.

Kaamerate asukoht ja suund on valitud selliselt, et kaamerate kaudu on võimalik jälgida ja salvestada klientide PIN-koode. Makseterminalid paiknevad otse kaamerate all fookuskeskmes.

Prisma turvakaamerate abil salvestuvad klientide PIN-koodid

Prisma turvakaamerate abil salvestuvad klientide PIN-koodid

Terminali kaldenurka on küll võimalik reguleerida, kuid tihtipeale võimaldab terminalide asend, mida paljud kliendid ei pea vajalikuks muuta, lugeda sõrmistikult klahvivajutusi. Marketis turvateenust koordineeriva ametniku väitel on klientidel õigus PIN-toimingut teise käega varjata, kuid see ei muuda asjaolu, et kaamerate paigutus rikub otseselt klientide privaatsust, sest inimesed ei oska ennast sellise turvariski eest kaitsta.

Samuti väitis keskuse turvaülem, kellega vaid telefonitsi õnnestus suhelda, et Andmekaitse Inspektsioon on kõnealuste kaamerate paigutust kontrollinud ning ei esitanud kaamerate asukoha suhtes pretensioone. Ka see väide tundus küsitav.

Palusin AKI’lt tagasisidet Prisma turvakaamerate paigutuse seaduslikkusest ning vajadusel teha turvafirmale ettekirjutus kaamerate paigutuse muutmiseks.

Inspektsioon menetles selgitustaotlust 30 päeva ja edastas vastuse, milles teatas, et “isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 14 lõige 3 annab võimaluse ilma isiku nõusolekuta kasutada jälgimisseadmestikku isikute või vara kaitseks, kui sellest piisavalt selgelt teavitatakse ning see ei kahjusta ülemääraselt vaatevälja jäävate isikute huve.

Isikuandmete kaitse seaduse § 6 punkt 2 sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgikohasuse põhimõtte, mille kohaselt võib isikuandmeid koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas. Jälgimisseadmestiku abil pangakaartide andmete kogumine ei ole jälgimisseadmestiku kasutamise seaduslikuks eesmärgiks, seega ei ole põhjendatud nende paigaldamine otse makseterminali kohale. Kindlasti on leitav kaamerate asetus ja suunamine selliselt, et vara ja inimesed oleks kaitstud, kuid ka inimeste privaatsus maksmisel oleks tagatud.

Inspektsioon tegi 15.12.2015 Prisma Peremarket AS-le ettepaneku isikuandmete töötlemise nõuete täitmiseks seadistada iseteeninduskassade kaamerad selliselt, et ei oleks võimalik üheski kassas tuvastada kaardimakse korral ostja pangakaardi tüüpi ja PIN koodi”.

Veel sain vastusest teada, et Inspektsioon kontrollis, kas valvekaamerate kasutamine kaupluses on kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, viimati 2009.aastal. Väide, nagu oleks Andmekaitse Inspektsioon iseteeninduskassade kaamerate paigutusest teadlik, osutus eelduste kohaselt valeks.

Saab näha, millal Inspektsiooni ettepanekule reageeritakse ja kas iseteeninduskassade kohale paigutatud kaamerate asukohti muudetakse. Seniks soovitan kõigil olla tähelepanelikum ning märgata isikuandmeid koguvaid ja salvestavaid seadmeid meie ümber.

 

Comments are closed