Slaidide ja fotonegatiivide digiteerimine

Materjalid Kunstimuuseumi fotokogust

Eesti Kunstimuuseumi fotokogust on digiteeritud järgmine osa fotomaterjale, mille hulgas leidus plastikraamides diapositiive, 35 mm filmirulle kui ka 60×90 mm formaadis üksikult pakendatud kaadreid. Aastakümneid rulli keeratuna seisnud filmiribade skaneerimiseks tuli kinnitusraami modifitseerida, et fotokujutis ühtlaselt skanneri fookusesse seada. Filmilindid ja slaidid skaneeriti optilisel resolutsioonil 4000 ppi ning salvestati pakkimata TIFF vormingus. Üksikute failide suurused varieerusid olenevalt fotokujutise mõõtmetest 30-200 MB vahel. Skaneeritud kaadrid konserveeriti selleks ette nähtud arhiveerimistaskutesse.

Allolevaid kaadreid on kasutatud Eesti Kunstimuuseumi loal.

Comments are closed